เครื่องจักรของเรา


เราใช้เครื่องจักรจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น Amada, TRUMPF ดังนั้นเราจึงสามารถให้บริการแบบ One Stop Service ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบชิ้นส่วน ไปจนถึงการตัดเลเซอร์ การผลิต และการบำรุงรักษา เครื่องจักรของเรามีประสิทธิภาพในการตัดชิ้นงานได้ บางสุดถึง 0.2 มิลลิเมตร 10 เซ็นติเมตร